Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Jiangsu Sinjiamei metal önümçilik kärhanasy, Jiangsu welaýatynyň Huaian etraby, Huaian etraby, Jingkou şäherçesiniň senagat konsentrasiýasynda ýerleşýär.Kompaniýanyň 20,000 inedördül metrden gowrak zawod binalary bar we ussahananyň meýdany 3000 inedördül metr.130-dan gowrak işgär bar.Dört önümçilik ussahanasy bar: "zarba galyplary", "apparat", "sepmek" we "gurnamak".

"Bütewilik we özara peýdalylyk" ýörelgesine esaslanyp, kompaniýa "ilki bilen müşderi, ilki bilen hil we abraý" ýörelgesine eýerýär we müşderilere hyzmat etmegi, kompaniýa we müşderiler üçin ýeňiş gazanmagy maksat edinýär, we kompaniýanyň we işgärleriň birinji derejeli kärhana öwrülmegi üçin.ösüş prosesinde umumy ösüş.

/ biz hakda /

Kompaniýa "ilki müşderi, hil ilki we abraý" ýörelgesine eýerýär.

/ biz hakda /

"Bütewilik we özara peýdalylyk" ýörelgesine esaslanýar

/ biz hakda /

Köp önümler we tehnologiýalar milli patentleri aldy we CE we BSCI şahadatnamasyny aldy

Kompaniýanyň güýji

Europeewropa, ABŞ, Awstraliýa we Eastakyn Gündogar ýaly käbir ýurtlarda lomaý satyjylar, bölek satyjylar we dükanlar bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk.Kompaniýa hemişe esasy ýörelgeler hökmünde "amatly bahalar", "ýokary hilli önümler", "wagtynda eltip bermek" we "gowy abraý hyzmaty" aldy.

Programmalar açyk, mebel, bezeg, metal gaýtadan işlemek we beýleki köp sanly pudagy öz içine alýar.40-dan gowrak markaly plastmassa önümlerini öndürýär we satýar we bütin dünýäde gowy bazardan lezzet alýar.Köp önümler we tehnologiýalar milli patentleri aldy we CE we BSCI şahadatnamasyny aldy.

Sinszýameý gözleg we gözleg, bukulýan stollary, uzyn stollary, inedördül stollary, tegelek stollary, bukulýan oturgyçlary we bukulýan oturgyçlary öndürmek we satmak bilen meşgullanýar.Bu önümler, kärende pudagynyň, banket we konferensiýa merkezleriniň, myhmanhanalaryň, klublaryň, seminar otaglarynyň we okuw merkezleriniň we ş.m. aýratyn talaplaryny kanagatlandyrmak üçin döredildi, sebäbi önümler aňsat hereket we giňişlik tygşytlamak üçin bukulyp bilner.

Professional satuw toparymyz, satuwdan öňki we satuwdan soňky maslahat hyzmatlaryny berip biler.Kärhananyň hemmetaraplaýyn kuwwatynyň gowulaşmagyny çaltlaşdyrmak we bazaryň ýüzbe-ýüz bolýan täze ösüş mümkinçiliklerine we kynçylyklaryna uýgunlaşmak üçin kompaniýa özara peýdaly we ýeňiş gazanmak üçin wepaly dostuňyz we hyzmatdaşyňyz bolmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýar.gelejek!

Kompaniýa sergisi

  • kompaniýa01
  • kompaniýa02
  • kompaniýa03
  • kompaniýa04
  • kompaniýa06
  • kompaniýa05