Jiangsu Sininjiamei metal önümçilik kärhanasy, Ltd.

Jiangsu welaýatynyň Huai'an şäheriniň Huai'an etrabynyň Jingkou şäherçesiniň senagat konsentrasiýa meýdanynda ýerleşýär.Kompaniýanyň 20,000 inedördül metrden gowrak zawod binalary bar we ussahananyň meýdany 3000 inedördül metr.130-dan gowrak işgär bar.Dört önümçilik ussahanasy bar: “zarba urmak”, “apparat”, “pürkmek” we “gurnamak”.

Koprak oka
hemmesini gormek